ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ympäristöpolitiikka

Vink Finland Oy on tietoinen siitä, että sen toiminta voi vaikuttaa ympäristöön, ja on siksi sitoutunut seuraaviin:

  1. Lisäämään positiivisia ympäristövaikutuksia ja pyrkiä vähentämään toimintansa kielteisiä ympäristövaikutuksia aina kun mahdollista.
  2. Noudattamaan lainsäädäntöä ja eettisia standardeja.
  3. Hankkimaan ja toimittamaan tuotteita joiden ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni.
  4. Määrittämään tunnistus-, valvonta- ja hävitystavat tuotteille, joilla on useita käsittely ja jätteenkäsittelytarpeita.
  5. Kehittämään jatkuvasti ympäristöystävällisyytta tuotteiden, sisäisten resurssien sekä toiminnan osalta.

Vink Finland Oy huolehtii tuottamastaan jätteestä parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäen kierrättämistä ja lajittelua.

Vink Finland Oy:n jätteenkäsittely noudattaa paikallista lainsäädäntöä.

Vink Finland Oy pyrkii minimoimaan tuottamansa jätteen yhteistyössä toimittajien kanssa ja pyrkii vähentämään sisäisten resurssien, kuten pakkausmateriaalien ja tulostuspaperin ylimääräistä käyttöä.

Vink Finland Oy sitoutuu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja toimittamaan tarpeelliset tiedot ympäristöviranomaisille.

Vink Finland Oy tarkkailee jatkuvasti energian ja veden käyttöä toimitiloissaan ja pyrkii vähentämään niiden ylimääräistä käyttöä.

Vink Finland Oy pyrkii vähentämään käyttämiensä ajoneuvojen ympäristövaikutuksia pitämällä ne hyvässä kunnossa.

 

Laatupolitiikka

Vinkillä on kokemuksen mukanaan tuomana alansa paras asiantuntemus sekä muovipuolivalmistetuotteista että niiden käyttösovellutuksista. Pyrimme jatkuvasti ylläpitämään ja kehittämään tätä asiantuntemusta liittyen tuotevalikoimaamme, prosesseihimme, henkilöstöömme sekä asiakkaittemme tarpeisiin nähden. Valikoimaamme kuuluvat aina alansa johtavien materiaalivalmistajien tuotteet. Kattavat tuotevalikoimat ja nopea saatavuus kuuluvat olennaisena osana liikeideaamme. Henkilökunnan ammattitaitoon kiinnitämme erityistä huomiota jo niin henkilöstön valintavaiheessa kuin työuran edetessä lisäkoulutuksenkin merkeissä.

Suomessa Vinkillä on kaikkiaan seitsemän toimipistettä markkinoiden kannalta keskeisillä paikoilla. Haluamme tarjota paikallista, joustavaa ja nopeaa palvelua asiakkaillemme aina heidän omalla markkinaalueellaan. Asiakaskeskeisyys ja asiakkaiden tarpeiden määrittäminen ja täyttäminen ovat toimintamme lähtökohta.

Laatujärjestelmämme tavoitteena on saavuttaa systemaattiset toimintamallit, joita kokonaisvaltaisesti ja jatkuvasti kehittämällä asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien vaatimukset pystytään täyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Laatujärjestelmää arvioidaan sekä sisäisesti että ulkopuolisen arvioijan toimesta määrävälein niin, että varmistetaan sen toimivuus ja jatkuva kehittyminen.

Henkilöstön puolueeton johtaminen työelämän joka osa-alueella on yksi Vink Finland Oy:n tavoitteista. Pyrimme kehittämään työympäristöämme jatkuvasti ja antamaan kaikille työtekijöillemme mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Henkilöstön osaamista ja jaksamista pyritään tukemaan jatkuvan koulutuksen kautta sekä työkykyä ylläpitävien aktiviteettien kehittämisellä. Yrityksen tavoitteet ja laatupolitiikat kommunikoidaan jatkuvasti koko henkilöstölle Kaikki Vink Finland Oy:n työntekijät ovat sitoutuneita toimimaan SFS EN ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti sekä noudattamaan laatukäsikirjaa ja toimintaohjeita sekä muita laatujärjestelmään liittyviä ohjeita.

Vink Finland Oy:n työntekijät noudattavat kaikissa toiminnoissaan lakeja, asetuksia ja tehtyjä sopimuksia.