PP Paineputkistot

PP Paineputkistot

Polypropeeni, eli PP kuuluu polyolefiineihin, kuten myös polyeteeni PE. Kemiallsesti PP muodostuu hiilivetyketjuista, joissa yksi vetyatomi on korvattu metyyliryhmällä. Kemianteollisuudessa PP on yleisesti käytetty putkistomateriaali niin nesteen siirrossa, kuin ilmastoinnissakin. PP:n kemiallinen kestävyys on joiltain osin parempi kuin PVC-U:n. PP kestää useimpia happoja ja emäksiä, sekä orgaanisia liuottimia. Yleisesti siihen vaikuttavat vain muutamat liuottimet korkeissa lämpötiloissa. Alifaattiset, aromaattiset ja hydroaromaattiset liuottimet turvottavat polypropeenia ja voivat vaikuttaa materiaalin ominaisuuksiin. PP ei myöskään kestä hapettavia happoja ja halogeeneja.

PP kestää hetkellisesti putkistosovelluksissa jopa 95°C. Jatkuvassa käytössä ylin lämpötila on +80°C, näin ollen PP voidaan steriloida. Kuten muidenkin kestomuovien, myös PP.n mekaaniset ominaisuudet riippuvat lämpötilasta. Esimerkiksi vetolujuus, kimmomoduuli ja kovuus heikkenevät, kun taas murtolujuus ja iskunkestävyys kasvavat. PP ei stabiloimattomana kestä UV-säteitä eikä hapettumista. Vaalean harmaa/beige, putkistoissa käytettävä materiali ei ole täydelisesti stabiloitu, ja se on syytä suojata pitkäaikaiselta auringon valon vaikutukselta.

Lataa tästä PP Natur tuoteluetteloLataa tästä PP-H Standard tuoteluetteloLataa tästä PP-H Plus tuoteluettelo

Lataa hinnasto klikkaamalla kuvaketta