Laippasuojat

Laippasuojat

Laippasuojat suojaavat työntekijöitä ja laitteita mahdollisilta putkiliitosten vuodoilta ja roiskeilta, sekä ehkäisevät höyryjen muodostumista käyttötilanteissa. Ensisijainen tarkoitus on nestevuodon hallittu valuttaminen käyttäjästä poispäin vuototilanteissa. Tyypillisesti vuotoja tapahtuu putkien liitoskohdissa, esim. laipat, venttiilit ja palkeet. Suoja tulee aina valita käyttökohteesta ja –olosuhteista riippuen. Vääränlainen tai huonolaatuinen laippasuoja voi jopa aiheuttaa vaaratilanteen.

Vink | Sureband

Vink | Sureband