PVDF

PVDF - polyvinyylideenifluoridi - on kestomuovi. Se on osittain kiteinen materiaali ja kuuluu fluorimuovien ryhmään. PVDF valmistetaan polymeroimalla difluordidikloretaanimonomeereja. PVDF tunnetaan tuotemerkeistä Kynar, Solef ja Foraflon.

PVDF hinnasto

PVDF Datasheet

Käyttöala

PVDF:n käyttöala on laaja sen kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien ansiosta. PVDF:a käytetään erityisesti silloin, kun tarvitaan kemiallista kestävyyttä ja mekaanisen rasituksen sekä lämpökuormituksen kestävyyttä. PVDF:a käytetään usein vuorauksena tai pinnoitteena muiden materiaalien, esim. lasikuituvahvisteisen polyesterin ja teräksen kanssa. Tyypillisiä käyttökohteita kemian ja petrokemian teollisuudessa, lääketeollisuudessa sekä elintarvike-, paperi-, elektroniikka-, ja galvanointiteollisuudessa ovat:

 • putket, putkenosat ja venttiilit
 • hammasrattaat, laakerit ja holkit, ruuvit ja mutterit
 • kondensaattorien kalvot ja levyt
 • putket, säiliöt, venttiilit, kannakkeet jne.

Ominaispiirteet

PVDF tunnetaan erityisesti seuraavista ominaisuuksista:

 • hyvä kemiallinen kestävyys
 • elintarvikehyväksytty
 • hyvät mekaaniset ominaisuudet (lujuus ja jäykkyys)
 • hyvä kulutuksenkestävyys ja kitkaominaisuudet
 • pitkäikäinen
 • hyvä lämpöstabiliteetti
 • kestää UV- ja gammasäteilyä
 • erinomainen sähköneristyskyky
 • hitsattava
 • ei läpäise kaasuja

Mekaaniset ominaisuudet

PVDF:n mittapitävyys, isku- ja lovi-iskulujuus on hyvä. PVDF:n, niinkuin yleensä fluorimuovien, vetolujuus on hyvä ja se on jäykkä materiaali. Kosteus ei vaikuta PVDF:n mekaanisiin ominaisuuksiin, sitä voidaan käyttää vedenalaisissa kohteissa myös korkeissa lämpötiloissa.

Lämpöominaisuudet

PVDF:n käyttölämpötila-alue on laaja myös pitkäaikaisessa käytössä (-30 - +140°C). Kidesulamispiste on 172°C, mutta kiderakenteen purkautuminen alkaa vasta yli 380°C:n lämpötilassa. Purkautumisessa vapautuu fluoriyhdisteitä. Kupari, alumiini sekä rauta toimivat purkautumisessa katalysaattoreina.

Sähköiset ominaisuudet

Polaarisen rakenteensa takia PVDF, toisin kuin muut fluorimuovit, ei sovellu suurtaajuustekniikkakohteisiin. Pientaajuuskohteisiin materiaalia voidaan käyttää. PVDF:n ominaisvastus on korkea, läpilyöntilujuus on muihin kestomuoveihin verrattuna keskitasoinen ja kertamuoveihin verrattuna suuri. Yli 1013 Ohmin pintavastus aiheuttaa staattisuutta, mutta lisäaineiden avulla materiaalista saadaan antistaattinen, jolloin se soveltuu käytettäväksi herkästi palavien aineiden kanssa.

Lastuava työstö

Sekä työstettäessä että muovattaessa tulee ottaa huomioon materiaalin liiasta kuumenemisesta aiheutuvat terveyshaitat. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. PVDF:n lastuava työstö on helppoa yksinkertaisilla työkaluilla.

Lämpömuovaus ja hitsaus

PVDF:a voidaan lämpömuovata, mutta muovauslämpötila-alue on kapea, ideaalinen lämpötila on 160-175°C. Kiteiden sulamislämpötila on 172°C, joten jos ei käytetä polyesterilaminoitua PVDF:a, kannattaa tukena käyttää kumilevyä. Tällä tavoin saavutetaan paksuuteen nähden 1,2 kertainen vetosuhde. PVDF:a voidaan hitsata kaikilla kestomuoveille soveltuvilla hitsausmenetelmillä. Kuumaelementtihitsauksella saadaan paras lopputulos, hitsaukerroin on 0,9-1. Kuumakaasu- ja kitkahitsauksella kerroin on 0,7-0,8, extruusiohitsauksella 0,8-0,9.