PTFE - Teflon

PTFE - Teflon

PTFE eli polytetrafluorieteeni tunnetaan paremmin kauppanimellä Teflon. PTFE ei ole perinteinen kestomuovi - se on paremminkin termoelasti, sillä pitkät molekyyliketjut estävät materiaalin plastisoitumisen kuumennettaessa. Tämä ominaisuus estää PTFE:n käsittelyn kestomuovina, toisin sanoen ruisku- ja suulakepuristaminen ei ole mahdollista.

PTFE hinnasto

PTFE Datasheet

Käyttöala

PTFE:tä käytetään, kun tarvitaan erittäin lämmönkestävää ja kemiallisesti kestävää materiaalia. Kun nämä ominaisuudet yhdistetään liukuominaisuuteen sekä pieneen kitkakertoimeen, on selvää että materiaali soveltuu hyvin mm. holkeiksi, tiivisteiksi, kalvoiksi ja liukuelementeiksi. Lisäksi PTFE:tä käytetään, sen sähköisten ja eristävien ominaisuuksiensa sekä lämmönkestävyytensä ja pitkäikäisyytensä ansiosta, kohteissa joissa muut materiaalit eivät kestäisi pitkään.

Ominaispiirteitä

PTFE on tunnettu seuraavista ominaispiirteistään:

  • lähes kaikki kemikaalit kattava kemiallinen kestävyys
  • säilyttää hyvin muotonsa myös erittäin korkeissa lämpötiloissa
  • huono tarttuvuus (adheesio) sekä pieni kitkakerroin
  • (erinomaiset) lähes ylivoimaiset sähköiset ominaisuudet sekä eristyskyky
  • jännityskorroosion kestävyys
  • säänkestävä (UV-säteily)

Merkittävimpiä käyttörajoituksia:

  • kuluminen, erityisesti hankaus
  • alhainen mekaaninen kestävyys
  • kylmäviruminen

Mekaaniset ominaisuudet

PTFE:n huono jäykkyys ja muotostabiliteetti alhaisissa lämpötiloissa aiheuttavat sen, että vahvistamattomana materiaali kestää vain hyvin alhaista staattista kuormitusta. Käyttämällä metallisia tukirakenteita voidaan kylmävirumista rajoittaa. Materiaalin erinomaista liukuominaisuutta voidaan hyödyntää esim. voitelemattomissa laakereissa sekä erilaisissa liukupinnoissa. Erilaisten seosaineiden avulla voidaan parantaa PTFE:n mekaanisia ominaisuuksia, mutta silloin joku muu ominaisuus yleensä kärsii.

Lämpöominaisuudet

Hyvän lämmönkestävyytensä ansiosta PTFE:tä voidaan käyttää pitkäaikaisesti -270 - +260°C:ssa. PTFE säilyttää elastisuutensa myös alhaisissa lämpötiloissa. Maksimi ja minimi käyttölämpötilarajat voidaan ylittää hetkellisesti ilman ongelmia. Yli 300°C:n lämpötiloissa tulee varoa molekyylirakenteen hajoamisesta aiheutuvaa vaarallisten fluoriyhdisteiden vapautumista. Muotostabiliteettiin vaikuttaa 19°C:ssa tapahtuva molekyylirakenteen muutos, josta aiheutuu n. 1 % mittamuutokset sekä suhteellisen suuri lineaarinen lämpölaajenemiskerroin.

Sähköiset ominaisuudet

PTFE on hyvä sähköneristäjä, eristyskyky säilyy hyvin myös silloin, kun materiaalia pidetään vedessä pitkiä aikoja. 150°C:seen saakka myöskään lämpötilalla ei ole vaikutusta PTFE:n eristyskykyyn. Myös dielektrisyysominaisuus on erinomainen ja se on hyvin pitkälti riippumaton taajudesta sekä lämpötilasta.

Lastuava työstö

PTFE:n lastuava työstö on helppoa tavanomaisilla työkaluilla. On tärkeää, että työkalut ovat oikein teroitetut. Materiaalin sitkeys ja jännityksettömyys mahdollistavat karkean työstön ilman, että lopputuotteen ominaisuudet heikkenevät. Lisäksi tulee huomioida suhteellisen suuri lämpölaajenemiskerroin ja se, että kiderakenteen muutos 19°C:ssa aiheuttaa suhteellisen suuria mittamuutoksia. Liiallisen kuumenemisen ehkäisemiseksi materiaali tulee jäähdyttää hyvin (öljyemulsio).