PSU

PSU - polysulfoni - tunnetaan tuotemerkeistä ”Udel” ja ”Ultrasons”. PSU on väriltään kellertävä. Se on amorfinen materiaali ja sen kemiallinen kestävyys sekä mekaaniset ominaisuudet ovat hyvät. PSU:n lämmönkestävyys on myös hyvä.

PSU Datasheet

Käyttöala

PSU kestää hyvin hydrolyysiä sekä korkeita lämpötiloja 150-180°C:een saakka. Materiaalilla on elintarvikehyväksyntä, joten sitä voidaan käyttää elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttökohteissa. Esimerkkeinä kirurgiset välineet, sairaalalaitteet, kahvinkeittimet sekä mikroaaltouunit.

PSU:n sähköneristyskyky on hyvä, joten se soveltuu hyvin myös sähkölaitteiden osiin.
Ominaispiirteitä

  • kestää usein toistuvaa sterilointia
  • hyvä hydrolyysin kesto
  • jatkuva lämmönkesto 150°C
  • luja ja jäykkä
  • hyvä kemiallinen kestävyys
  • lämpömuovattava

PSU ei kestä:

  • yli 180°C:n lämpötilaa
  • kloorattuja hiilivetyjä

Mekaaniset ominaisuudet

PSU:n mekaaniset ominaisuudet ovat hyvät: Materiaalin iskulujuus on hyvä, mutta lovi-iskulujuus on pienempi. Osittain kiteisiin kestomuoveihin verrattuna PSU:n väsymislujuus on alempi, mutta yhtä hyvä kuin muilla amorfisilla materiaaleilla.

Lämpöominaisuudet

PSU kestää mekaanista kuormitusta 150-180°C:seen saakka ja materiaalin virumislujuus on hyvä. Mittapitävyys on hyvä, erityisesti lasikuitulujitteisella PSU GF:llä .

Sähköiset ominaisuudet

PSU:n sähköiset eristysominaisuudet ovat hyvät: suuri pintavastus, ominaisvastus sekä läpilyöntilujuus. Kosteudella ei ole suurta vaikutusta PSU:n sähköisiin ominaisuuksiin.

Optiset ominaisuudet

Puhdas PSU on läpinäkyvä, kellertävä materiaali. 3 mm:n paksuisen levyn valonläpäisykyky on n. 70%.

Fysiologiset ominaisuudet

PSU täyttää sekä EU-direktiivien että FDA:n (USA) asettamat vaatimukset.

Kemiallinen kestävyys

PSU kestää hyvin useimpia epäorgaanisia happoja ja emäksiä, öljyjä sekä bensiiniä. Myös korkeissa lämpötiloissa PSU kestää hyvin vesipohjaisia liuotinaineita, mineraalisia ja orgaanisia happoja, alkoholia sekä useimpia puhdistus- ja sterilointiaineita. Aromaattiset liuottimet aiheuttavat jännityskorroosiota, kestävyyttä voidaan kuitenkin parantaa lämpökäsittelyllä. Lyhytaikaisesti PSU kestää myös bentsolia, xylolia, toluolia, estereitä, ketoneja sekä halogeeneja.

Sään ja UV-säteilyn kestävyys

UV-säteily vahingoittaa pintakäsittelemätöntä PSU:a nopeasti, materiaali rapautuu ja alkaa murentua. Mikäli PSU altistuu suoralle auringonvalolle, ulkokäyttöä ei suositella. PSU kestää ja läpäisee beta-, gamma- sekä röntgensäteilyä. Kaasujen läpäisy on rajallinen.

Palaminen

Savukaasujen muodostuminen on vähäistä. PSU on itsesammuva ja sen paloluokitus on UL-94-V0.

Lastuava työstö

PSU:a voidaan työstää tavanomaisilla työkaluilla. Jäähdytykseen käytetään tarvittaessa vettä tai paineilmaa. PSU:a voidaan myös leikata laserilla.

Puolivalmisteet

PSU.a toimitetaan pyörötankoina, levyinä sekä kalvoina. Suulakepuristettuja pyörötankoja voidaan valmistaa 150 mm:n halkaisijaan asti. Levyjä on saatavilla 100 mm:n paksuuteen saakka.