PETP

PETP

Tekninen PET

Hyvien lämpö-, mekaanisten sekä sähköisten ominaisuuksiensa ansiosta osittain kiteisellä PETP:llä on laaja käyttöala. PETP:tä käytetään mekaanisissa rakenteissa, joilta vaaditaan kuormituskestävyyttä, hyvää mittapitävyyttä, pientä kitkaa sekä hyvää kulumiskestävyyttä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat laakerit, hammaspyörät
sekä erilaiset koneenosat. Mekaanisen lujuuden, hyvän lämpöstabiliteetin sekä hyvien sähköisten ominaisuuksiensa ansiosta PETP soveltuu käytettäväksi sähköisiin ja elektronisiin laitteisiin.

PETP hinnasto

PET Datasheet

Ominaispirteitä

 • luja ja jäykkä materiaali
 • viruminen vähäistä,
 • mittatarkkuus (kosteuden imeytyminen vähäistä,
 • pieni lämpölaajenemiskerroin)
 • alhainen kitkakerroin ja hyvä kulutuskestävyys
 • hyvä iskulujuus (kuitenkin jossain määrin loviherkkä)
 • hyvät sähköiset ominaisuudet
 • hyvä kemiallinen kestävyys

Käytössä huomioitavaa

 • loviherkkyys
 • ei kestä kuumaa vettä ja höyryä
 • ei kestä vahvoja liuotinaineita, väkeviä happoja sekä emäksiä
 • ei sovellu ulkokäyttöön

Ominaisuudet

Osittain kiteinen PETP on yksi jäykimmistä lujittamattomista muovilaaduista. Materiaalin kimmomoduuli ja kovuus muuttuvat vain vähän normaalilla käyttölämpötila-alalla (n. 80 °C saakka): viruminen on vähäistä ja näin ollen PETP kestää suhteellisen suuria staattisia kuormituksia. PETP kestää hyvin myös dynaamista kuormitusta ja sen taivutuslujuus on suuri. Materiaalin iskunkestävyys on erinomainen, mutta lovi-iskulujuus on huono. PETP:stä valmistetuissa osissa kannattaa suosia pyöristyksiä ja välttää teräviä sisäpuolisia kulmia sekä suuria kappaleen paksuuden vaihteluita. PETP:n kitkakerroin on pieni ja säilyy eri olosuhteissa lähes muuttumattomana. Tämän vuoksi pieni liukunopeus ja sileä (vastin)pinta eivät aiheuta ongelmia (ei slip-stick -ilmiötä).

Lämpöominaisuudet

PETP:n lineaarinen lämpölaajenemiskerroin on alhainen verrattuna moniin muihin materiaaleihin. Pienen lämpölaajenemiskertoimen ja vähäisen kosteuden imeytymisen ansiosta materiaalin mittapitävyys on vahvistamattomista muovilaaduista parhaimpia. Käyttölämpötila-alue on -40 – +100 °C, lyhytaikaisesti materiaali kestää n. 160 °C:n lämpötilaa. Lasikuitulujitteisia laatuja voidaan käyttää jopa 250°C:een saakka

Sähköiset ominaisuudet

PETP:n sähköiset ominaisuudet ovat hyvät: sekä ominaisvastus että läpilyöntilujuus ovat korkeat. Lämpötilan vaihtelut tai kosteus eivät vaikuta materiaalin sähköisiin ominaisuuksiin. Myös eristeominaisuudet ovat riittävät moniin käyttökohteisiin ja ne pysyvät muuttumattomina laajalla taajuusalueella.