Muoviputket ovat kevyitä, edullisia, helposti asennettavissa, korroosionkestäviä ja nämä ovat syitä muoviputkien suosiolle ja muiden putkistomateriaalin syrjäyttämiselle. Muoviputkisto materiaaleista PVC-U on yleisin ja sillä on hyvä kemiallinen kesto. 

Muoviputket ovat korvanneet valtaosan teräs ja valurauta putkista ja vaativissakin kemikaalia kestävissä olosuhteissa muoviputkistot pärjäävät ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle. Muoviputket ovat kevyitä, edullisia, helposti asennettavissa, korroosionkestäviä ja nämä ovat syitä muoviputkien suosiolle ja muiden putkistomateriaalin syrjäyttämiselle.

Muovin korroosionkesto on hyvä, mutta se ei tarkoita, että muovi ei kärsisi korroosiosta. Muovin korroosiossa on kyse ympäristön aiheuttamasta materiaalin heikentymisestä. Tämä voi olla UV, lämpö tai kemikaali, mikä pilkkoo polymeeriketjuja aiheuttaen ominaisuuksien heikentymisen. Metallin korroosiossa syntyy yleensä sivutuotetta, ei kaikilla metalleilla, mutta esimerkiksi teräksessä ruostetta. Ruoste on muodoltaan energiavakaampi, kuin itse teräs. Näin ollen teräs pyrkii ruostumaan, kun olosuhteet sallivat ellei sitä suojata tavoin tai toisin. Muovi on erittäin vakaa materiaali ja, jos muovi pyrkisi hajoamaan samalla tavalla ja nopeudella kuin metallit, emme kärsisi muovijätteistä meressä. Kestävyyden, monipuolisten ominaisuuksien ja pitkän käyttöiän takia muoviputkistoa löytyy joka kodin nurkista, infrarakentamiseen ja teollisuuden sovelluksiin asti.

Putkistomateriaaleja ovat PVC, PE, PP, ABS, PVDF. Tärkeimpiä vaikuttavia olosuhteita ovat käyttölämpötila, käyttöpaine ja virtaava aine. Oikealla materiaalinvalinnalla käyttökohteeseen nähden voidaan saavuttaa putkien odotettu elinikä. Veden käsittelyyn käytetyt muoviputket kestävät 50 vuotta varmuuskertoimella 1.2-2.  Teollisuuteen käytetyt putket, missä rasitukset ovat kovempia niiden käyttöikä on 25 vuotta varmuuskertoimella 1.2-2.

PVC-U on käytetyin materiaali muoviputkistoissa. Sillä on hyvä kemikaalinkesto ja käyttölämpötila on 0– 60°C. PVC-U:lla esiintyy kylmähaurautta, joten sen käyttöä Suomen ulkotiloihin ei suositella. PVC-U kestää laajasti eri kemikaaleja, kuten happoja, emäksiä, alkoholeja, bensiiniä ja suolaliuoksia. PVC-U ei kestä estereitä, ketoneja, aromaattisia ja kloorattuja liuottimia. Kaasuja ei suositella käytettäväksi PVC-U:n kanssa. PVC-U on erittäin säänkestävä, mutta on hyvä suojata pitkäaikaiselta UV-säteilyltä.

Yhdistelmäputkistoja on hyvä käyttää, kun virtaavan aineen ominaisuudet muuttuvat. Kuvassa yhdistetty PP ja PVDF putkistoa.

PVC-C muovi on käyttölämpötilaltaan korkeampi. Sen ylin käyttölämpötila on 80°C ja sen kemiallinen kestävyys on lähes sama kuin PVC-U:lla. Ainoaksi haittapuoleksi PVC-C:n valikoima on suppeampi kuin PVC-U:n.

ABS:n kemiallinen kestävyys on heikompi kuin PVC-U:n. Se kestää suolaliuoksia, emäksiä ja mietoja happoja, mutta ei kestä orgaanisia ja epäorgaanisia happoja, estereitä, ketoneita, kloorattuja ja aromaattisia hiilivetyjä. Alkoholit ja alifaattiset hiilivedyt, rasvat ja öljyt saattavat aiheuttaa vahinkoa olosuhteista riippuen. ABS:n kestää hyvin pakkasta ja sen käyttölämpötila on -20-+60°C. Raju UV-säteily haalentaa ABS:n pinnan väriä, minkä takia putkisto on hyvä suojata suoralta auringon valolta.

PE:lla on erittäin hyvä kemiallinen kestävyys. PE kestää hyvin happoja, emäksisiä liuoksia, useita orgaanisia heikkoja liuottimia, alkoholia ja vettä. PE:tä käytetään hyvin yleisesti veden käsittelyyn. Rasvat ja öljyt turvottavat hieman polyeteeniä. PE ei kestä hapettavia happoja, ketoneita, aromaattisia ja kloorattuja liuottimia. PE:n käyttölämpötila on -40 - +60°C. Mustalla PE:llä on hyvä UV kestävyys.

Musta PE kestää hyvin UV rasitusta ja sopii ulkokäyttöön.

PP soveltuu käytettäväksi puhdasvesi käsittelyyn ja lääketeollisuuden prosesseihin. PP kestää useimpia happoja, emäksiä, alkoholia, heikkoja liuottimia. PP ei kestä hapettavia happoja, ketoneita, bensiiniä, bentseeniä, aromaattisia ja kloorattuja liuottimia. PP:n käyttölämpötila on 0-80 °C, sillä esiintyy kylmähaurautta alle -10°C lämpötilassa. PP ei ole UV kestävä, joten auringonvalolta on suojattava. 

PVDF on kemialliselta kestävyydeltään erinomaisin. PVDF:llä on laaja käyttölämpötila -20 - +140°C ja soveltuu moneen käyttökohteeseen. PVDF soveltuu käytettäväksi puhdastila luokituksiin ja ei ole myrkyllinen ja on elintarvike hyväksytty. PVDF kestää erityisen hyvin happoja, useimpia epäorgaanisia liuottimia, alifaattisia ja aromaattisia hiilivetyjä, alkoholia ja halogeenipohjaiset liuottimet. Ketonit, esterit ja emäkset vahingoittavat ja turvottavat materiaalia.

PVC ja ABS ovat liimattavia materiaaleja. PE, PP ja PVDF ovat hitsattavia.

Oikean materiaalin valinta on tärkeää, jotta voidaan ehkäistä ennen aikaisia vahinkoja ja maksimoida putkiston käyttöikä. On hyvä muistaa myös, että kemiallisen kestävyyden lisäksi paine ja lämpötila on otettava huomioon. Tarkempia kemikaalikohtaisia tietoja saa valmistajien sivuilta tai aina voi kääntyä Vinkin myynnin puoleen.