Jokainen elintarvikkeiden valmistuksen parissa toimiva on varmasti törmännyt termiin takaisinvetosuunnitelma. Suunnitelman tarkoitus on parantaa elintarviketurvallisuutta ja suojata kuluttujaa. Monesti takaisinvedot koskevat pakkausselosteesta puuttuvia allergeenejä, viallisia pakkauksia, tai huonoja raaka-aine-eriä, mutta myös elintarvikkeiden sisältämiä vierasesineitä.

Vierasesineet päätyvät elintarvikkeisiin usein hajonneiden laitteiden kautta. Yleinen trendi Suomessa on käyttää luonnonvärisiä tai valkoisia materiaaleja elintarviketeollisuuden koneissa ja laitteissa.  Valkoinen väri on kuitenkin ongelmallinen jos laadunvalvonnan osana on työntekijän näköaisti tai konenäkö. Valkoinen väri ei erotu tuotteesta. Usein tällaisessa tilanteessa palaute tulee kuluttajalta: Tuotteesta on löytynyt jotain sinne kuulumatonta. Palaute voi tulla julkisena somen kautta ja aiheuttaa mittavia ongelmia brändille. Tällaisessa tapauksessa joudutaan usein suorittamaan takaisinveto, jolloin kustannukset tulevat sekä tuotteista että mainehaitasta

Helppo tapa parantaa elintarviketurvallisuutta on käyttää elintarviketeollisuuden tarpeisiin räätälöityjä materiaaleja. Oikea materiaali oikeassa paikassa pienentää riskiä esimerkiksi muovinpalasten joutumisesta lopputuotteeseen. Näitä materiaaleja yhdistää myös niiden värikoodaus. Ne ovat tarkoituksella sinisiä. Kirkkaan sininen väri on siitä poikkeuksellinen, ettei sitä esiinny juurikaan luonnossa. Siniset kappaleet raejuuston seassa erottuvat hyvin, joka mahdollistaa tuotannon nopean alasajon ja hävikin pienentämisen vikatilanteessa. Mainehaittaa ei myöskään pääse syntymään, kun virhe huomataan sisäisessä laadunvalvonnassa.

Sininen väri on helppo havaita.

Turvallisuutta voidaan parantaa entisestään käyttämällä metallinpaljastimessa näkyviä muovilaatuja (MDT). Vaikka sininen väri erottuukin helposti, on pieniä paloja saattanut sekoittua massaan. Kun optista havaintoa ei saada, vierasesineet päätyvät prosessissa eteenpäin. Käyttämällä MDT-laatuja, voidaan prosessia tarkkailla myös pinnan alta metallin havaitsemiseen tarkoitetuilla antureilla.

Yleisimmät muovimateriaalit joita elintarviketeollisuudessa tarvitaan (POM, PE, PEEK) saatavilla sinisenä ja koska ne ovat suunniteltu elintarvikekontakti sovelluksiin, täyttävät ne FDA sekä EC 10/2011 standardit.

POM FG (RAL 5002) on ns. yleismateriaali niin kuljettimiin, liukupaloihin muotteihin sekä kaapimiin. Kun osalta vaaditaan lujuutta, lämmönkestävyyttä, mittatarkkuutta ja helppoa työstettävyyttä on polyasetaali loistava valinta. Se kestää myös erinomaisesti elintarviketeollisuudessa käytettäviä pesuaineita.

POM MDT on metallilla seostettu laatu, joka pystytään havaitsemaan tavanomaisilla metallin havaitsemiseen käytetyillä antureilla.

PE1000 (RAL 5005) Toinen yleisimmistä materiaaleista on polyeteeni. Se soveltuu erinomaisesti liukukiskoihin, ohjaimiin, siirtorulliin ja muotteihin. PE onkin oiva valinta kun materiaalilta vaaditaan kulutuksenkestävyyttä ja erinomaista kemikaalien kestoa. Pienen pintaenergiansa ansiosta polyeteeniosien puhtaanapito on helppoa.

PE1000 MDT on metallinpaljastimella havaittava PE laatu.

LubX CV (RAL 5002) on seostettu polyeteenilaatu, jonka ominaisuudet on räätälöity suurnopeuskuljettimiin. Materiaalin sisältämät seosaineet ovat turvallisia, eikä kompromissia elintarviketurvallisuuden ja tuotannon tehokkuuden välillä tarvitse tehdä. LubX on kulumisen kestoltaan seostamatonta polyeteeniä huomattavasti parempi, joka mahdollistaa pidemmän huoltovälin johteille, pienemmän energiankulutuksen sekä parantaa toimintavarmuutta.

PEEK GLD 140 FG  (RAL 5005) on erikoismateriaali, jota käytetään pääsääntöisesti kohteissa, joissa lämpötilat ovat jatkuvasti yli 100 astetta. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kypsennysastiat ja uunit. Koska sen käyttölämpötila on 250-astetta, voidaan sitä käyttää uuneissa liukuvasteena, paistomuoteissa, tai kaapimissa.

Saatavuudet

SUSTAPEEK® GLD 140 FG blue (RAL 5005)

Levyt

620 x 3000 mm

Tangot

3000 mm

SUSTARIN® C FG blue (RAL 5002)

Levyt

620 x 3000 mm / 620 x 2000 mm 

Kalanteroidut levyt

1000 x 2000 mm

Tangot

3000 mm

LubX® CV blue (RAL 5002)

Puristetut levyt

2000 x 1000 mm

Polystone® M blue (RAL 5005)

Puristetut levyt

2000 x 1000 mm

Tangot

2000 mm

Vink Finland Oy on rekisteröity elintarvikekontaktimateriaalien toimittaja. Olemme toimittaneet puolivalmisteita ja valmiita komponentteja elintarviketeollisuuden tarpeisiin yli viiden vuosikymmenen ajan. Ammattitaitoinen henkilöstömme auttaa sinua niin materiaalivalinnoissa, kuin tuotteen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä .